Výzva pro akcionáře

Společnost Hilding Anders Česká republika a.s. v souladu se s ustanovením § 3 odst. 2 zákona č. 134/2013 Sb. uveřejňuje Výzvu k předložení akcií za účelem její výměny.

Žádá tímto akcionáře, aby do termínu 30. 6. 2014 předložili své akcie emitované Společností za účelem jejich výměny. Akcie se odevzdávají v sídle Společnosti v pracovní dny od 9:00 do 16:00.