Spánkové dluhy splácejte včas

Přestože každý z nás ví, jak důležité je pořádně se vyspat, ne každý tuto zásadu dodržuje. Samozřejmě někdy se nevyspíme shodou okolností a další noc svůj spánkový dluh splatíme, ale velmi často se stává, že lidé nejsou schopni uspořádat si svůj denní program.

Spánková deprivace

Nedostatku spánku se odborně říká spánková deprivace a má mnoho neblahých účinků. Lidé, kteří dlouhodobě nemají čas se vyspat, upadají postupně do letargie, mají problémy se soustředěním a udržením pozornosti, ztrácí smysl pro orientaci, častěji upadají do depresí, někdy se dokonce mohou objevit i halucinace či paranoia. Po fyzické stránce můžeme pozorovat třes rukou nebo poruchy řeči.

Spánková deprivace bývá používána jako forma mučení tajnými službami, totalitární policií či teroristy. Stěží ale můžeme pochopit, že mnozí lidé se takto trápí dobrovolně. Na základě vědeckých studií bylo prokázáno, že po 17 hodinách bez spánku se tělo chová podobně, jako s 0,5 promile alkoholu v krvi. Probdíte-li celou noc, doba reakce na podněty se zdvojnásobí a rychleji se také unavíte při běžných činnostech. Při laboratorních pokusech na krysách bylo prokázáno, že dva týdny bez spánku vedly k totálnímu vyčerpání a k následné smrti. Nejdéle zaznamenaný čas bez spánku strávil člověk 264 hodin, což je 11 dní. Běžný člověk by mohl vydržet nespat maximálně 8-10 dní.

Důležitost spánkové hygieny

Přestože slavný americký vynálezce Thomas Alva Edison tvrdil, že spánek delší, než 5 hodin je luxus, pro většinu lidí toto neplatí. Jen málokdo má dispozice k tomu, aby vydržel spát dlouhodobě méně než 7 hodin denně. Pokud se jedná o nárazový spánkový dluh, je lidský organismus nastaven tak, že se s ním vyrovná následující noc s normálním spánkem.

Pokud je Vaše spánková hygiena nedostatečná, zahráváte si s větší náchylností k fyzickým i psychickým onemocněním. Dokonce se spekuluje o tom, že nedostatek spánku má vliv na vznik rakoviny. Je tedy důležité se kvalitně vyspat a najít si na spánek dostatek času. Aby byl Váš spánek zdravý, je vhodné 3-4 hodiny před spaním nejíst těžká jídla, nesportovat a nestresovat se. Podle výzkumů, které provedl americký vědec Joshuy Gooley, neblaze ovlivňuje kvalitu spánku i vystavování umělému světlu. A co je nejvhodnější pro kvalitní a zdravý spánek? Výborné účinky má prý krátká procházka na čerstvém vzduchu.