Antidekubitní matrace

Pro zákazníky, kteří jsou nedobrovolně upoutáni na lůžko po delší čas, nabízíme vysoce ceněné zdravotní antidekubitní matrace. Jde především o dlouhodobě nemocné pacienty či lidi v rekonvalescenci po úrazu.

Co jsou antidekubitní matrace?

Nejprve si ujasněme, co přesně tento název znamená. Je odvozen od slova „dekubity“, což odborně znamená proleženina. Anti = proti, takže ve spojení jsou to matrace zamezující tvorbě proleženin.

Dekubity jsou velmi nebezpečné, objevují se u dlouhodobě ležících pacientů a nezáleží na jejich věku či onemocnění. Tam, kde se kůže dotýká povrchu látky, může vzniknout rána a postupně se zanítit. Dle rozšíření a závažnosti existují 4 stupně dekubitů. Není dobré je brát na lehkou váhu, protože mohou způsobit infekci, meningitidu, zánět kloubů, apod. Zvýšené riziko výskytu dekubitů je u diabetiků, při snížené imunitě, cévním onemocnění a depresi. Vždy by měly být léčeny přednostně, aby bylo možné dalším komplikacím zabránit.

Matrace se umísťují nejenom k pacientům, u kterých se proleženiny již objevily, ale kvůli prevenci také k dlouhodobě ležícím. Díky svým vlastnostem, konstrukcím a složením použitých materiálů mohou antidekubitní matrace vznik dekubitů výrazně omezit.

Naše produkty již získaly ES prohlášení o shodě, které nám umožňuje certifikovat je logem CE. Antidekubitní matrace procházejí klinickými hodnoceními, které potvrzují naprostou zdravotní nezávadnost použitých materiálů a navíc po získaní registrace se zařadí do I. třídy klasifikace zdravotnických prostředku jako pasivní antidekubitní matrace. Jsou určeny jak pro nemocniční a ústavní péči, tak pro domácí prostředí. O projektu zdravotní matrace budeme informovat rovněž prostřednictvím sítě Facebook.